Меню сайту

ВхідУвага! Сайт востаннє оновлено 29.12.2020 р.

Актуальна інформація на новому сайті https://bgc.edu.ua/

Практичний психолог - Корисно знати всім

Поговорімо про відомі про кожного з нас 4 психічних стани, які бувають у кожної людини і мають позитивний або негативний вплив на нашу поведінку і самопочуття (зокрема, настрій).

Найбільш поширеним та актуальним у нашому житті є стан психічної втоми.

Що характерно для цього стану?

Це коли є мета, відбуваєть­ся процес досягнення мети, але немає (не видно) резуль­тату. Наприклад: робимо якусь роботу чи наукове досліджен­ня, але кінцевою результату не зразу можна досягти.

З фізичної точки зору, розвиток утоми свідчить про значне зменшення внут­рішніх резервів організму, про перехід його на менш ефективні методи діяльності. В результаті знижується темп роботи, увага, ритмічність та координація рухів.

З психологічної точки зору, стомлення — це депресія, роз­дратування, гнів, мала ак­тивність (або хаотичність), по­рушення пам'яті та мислення, послаблення волі (зниження витримки, рішучості, самокон­тролю, зникнення настирли­вості) та сонливість.

Що можна зробити? Як поліпшити психологічний стан? По-перше, ми радимо намічати проміжні результа­ти в досягненні мети і головне — радіти кожному окре­мому успіху.

Детальніше...

 
Практичний психолог - Корисно знати всім
 • Загальна декларація прав людини (1948 р.);
 • Женевська декларація прав дитини (1924 р.);
 • Конвенція про права дитини (1989p.);
 • Стокгольмська декларація та План дій проти комерційної сексуальної експлу­атації дітей (1996р.);
 • Конвенція про громадянсько-правові аспекти міжнародного викрадення ді­тей (1980 р.);
 • Декларація прав дитини (проголоше­на генеральною Асамблеєю ООН 20.11.1959 p.);
 • Сімейний кодекс України (7 січня 2004 p.);
 • Закон України «Про охорону дитинства» (2001 p.);
 • Закон України «Про попередження на­сильства в сім’ї» (2001 p.);
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства і стосовно протидії насильству в сім'ї» (2008 p.);
 • наказ Міністерства науки і освіти, моло­ді та спорту України від 30.12.2010 р. №1312 «Про затвердження Плану захо­дів щодо реалізації Національної кампа­нії «Стоп насильству!» на період до 2015 року»;
 • наказ Міністерства науки і освіти, молоді та спорту України від 29.03.2011 р. № 292 «Про організацію інформаційно-профі- лактичної роботи щодо запобігання тор­гівлі, експлуатації та жорстокого пово­дження з дітьми».
 
Практичний психолог - Корисно знати всім

Поради щодо поведінки під час проведення масових заходів

 • На стадіоні, дискотеці, в театрі не займайте місце біля стіни, гардеробу, в про­ходах. Наперед визначте напрям, за яким ви будете виходити, щоб не виявитися на шляху натовпу. Подумки уявіть імовірні шляхи екстреного порятунку (прохідні двори, під'їзди).
 • Збираючись на масові заходи не беріть із собою колючих та ріжучих предметів, спробуйте обійтися без галстука, шалі, сумки, скляної посудини. Не варто брати з собою велику суму грошей і цінні речі. Взуття на високих каблуках також може стати причиною небезпеки.
 • На масових заходах намагайтеся триматися подалі від мікрофонів, трибун, ланцюгів міліції, на які частіше всього буває спрямоване невдоволення натовпу.
 • Не наближайтеся до агресивно настроєних груп. При виникненні конфліктів із працівниками міліції, військовими ви можете бути втягненими в події незалежно від своєї волі.
 • Якщо ви взяли з собою дітей, то спостерігайте за тим що відбувається тільки зі сторони, подалі від скупчення людей.
 • Варто знати напам’ять один-два номери мобільних телефонів своїх близьких на випадок, якщо ви загубили в натовпі свій телефон, і раптом з’явиться можливість подзвонити і повідомити своїм рідним про своє місцезнаходження.
 • Не приєднуйтеся до мітингу «заради інтересу». Спочатку довідайтеся, чи він санкціонований, за що агітують виступаючі люди.

Детальніше...

 

Конкурс "Юні таланти"

Офіційні веб-сайти