Меню сайту

ВхідУвага! Сайт востаннє оновлено 29.12.2020 р.

Актуальна інформація на новому сайті https://bgc.edu.ua/

За час існування коледжу назва педагогічного відділення залежала від контингенту студентів певних спеціальностей.

У 1968 – 1972 рр. існувало шкільне відділення, на якому велася підготовка фахівців зі спеціальностей «Початкове навчання», «Дошкільне виховання».

У 1972 – 1977 рр. функціонувало дошкільне відділення, яке готувало фахівців зі спеціальностей «Дошкільне виховання», «Початкове навчання».

З 1977 року по 1998 рік  паралельно існували два відділення – шкільне та дошкільне з підготовки фахівців відповідних спеціальностей. У 1998 році через зменшення кількості студентів на дошкільному відділенні його  академічні групи ввійшли до складу шкільного відділення, а дошкільне відділення ліквідувалося.

У 2000 році відділення отримало назву педагогічного.

Педагогічне відділення готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальностями 5.01010101 «Дошкільна освіта»; 5.01010201 «Початкова освіта»; 5.01010601 «Соціальна педагогіка».

Термін навчання на основі базової загальної середньої освіти  - 3 роки 10 місяців. Випускники мають можливість отримати додаткові кваліфікації учителя іноземної (англійської) мови у початкових класах, учителя інформатики у початкових класах, вихователя дітей дошкільного віку з правом викладання іноземної мови, керівника гуртка образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Одночасно з основною спеціальністю студенти коледжу можуть пройти курси і отримати посвідчення оператора комп’ютерного набору.

Студенти відділення мають змогу пройти навчання за програмами «Партнерство в навчанні» корпорації Майкрософт з навчання вчителів та студентів педагогічних вузів «Основам інформаційних технологій» та за програмою «Intel @ Навчання для майбутнього» з використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі.

З метою забезпечення ступеневої підготовки студентів спеціальності «Початкова освіта», «Дошкільна освіта»,  «Соціальна педагогіка» укладено договір з Національним педагогічним університетом ім. М. П. Драгоманова, , Київським університетом імені Бориса Грінченка, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Уманським державним педагогічним університетом ім. П.Тичини, згідно якого наші випускники за цими спеціальностями вступають на старші курси закладу і здобувають повну вищу освіту за  скороченою програмою з урахуванням навчальних дисциплін, опанованих у коледжі.

Навчальний процес на педагогічному відділенні забезпечують висококваліфіковані викладачі, що мають вищу педагогічну освіту та досвід роботи у навчально-виховних закладах.

За 45 років існування педагогічного відділення підготовлено понад 8 тисяч фахівців,  300 з них отримали дипломи бакалаврів.

У різні роки педагогічне відділення очолювали:

дошкільне відділення:

Параска Пилипівна Малига (1977–1982);

Марія Євгеніївна Янушевич (1982–1992);

Віра Володимирівна Вощанська (1982–1998).

шкільне відділення:

Людмила Петрівна Кирпічова (1977–1993);

Раїса Борисівна Рогоза (1993–2000);

Галина Арсентіївна Погрібняк (2000–2007);

Олена Станіславівна Прудиус (2007–2008).

З 2008 року педагогічне відділення очолює  Любов Миколаївна Василенко.

У 1981-1985 рр. навчалася в Богуславському педагогічному училищі (спеціальність «Початкове навчання»). Закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (спеціальність «Педагогіка і методика виховної роботи») та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (спеціальність «Управління навчальним закладом»).

З 1989 р. працює в коледжі на посаді викладача педагогіки, згодом - голови циклової комісії викладачів педагогіки і психології (шкільної). Викладач вищої кваліфікаційної категорії, має педагогічне звання «викладач-методист», нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

 

Конкурс "Юні таланти"

Офіційні веб-сайти